Graduate School of Social Sciences

Studieprogramma

Sociologie: Algemene sociologie (MSc)

Opbouw van de master

De master heeft een omvang van 60 ECTS/studiepunten (één studiejaar). De specialisatie Algemene sociologie is opgebouwd uit:

 • Sociological Perspectives (6 ECTS)
 • Winter School: Methods (6 ECTS)
 • Specialisatievak (12 ECTS)
 • Keuzevakken (2 x 6 ECTS)
 • Arbeidsmarktoriëntatie (1 ECTS)
 • Thesis Seminar (6 ECTS)
 • Masterscriptie (17 ECTS)

Specialisatievak

Binnen Algemene sociologie bestaat de mogelijkheid om je te specialiseren door het volgen van specialisatie- en keuzevakken. Er kan een keuze gemaakt worden uit vakken op het gebied van de zes specialisaties binnen Sociologie aan de UvA:

 • Comparative Organisation and Labour Studies
 • Cultural Sociology
 • Gender, Sexuality and Society
 • Migration and Ethnic Studies
 • Social Problems and Social Policy
 • Urban Sociology

Je kunt kiezen uit een breed scala aan specialisatievakken, waaronder:

 • The Comparative Study of Labour, Institutions and Organisations
 • Contemporary Developments in Cultural Sociology
 • Intersections of Culture, Sexuality and Gender
 • Dynamics of International Migration and Immigrant Integration
 • Public Issues and Policy
 • Urban Perspectives

Keuzevakken

De keuzevakken zijn bedoeld om kennis te verwerven over een specialistische sociologische thematiek, die een bijdrage kan leveren aan verdere verdieping. Per afstudeerrichting worden verschillende keuzevakken aangeboden.

Masterscriptie

De master Sociologie wordt afgesloten met een scriptie: de proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Hiermee laat je zien in staat te zijn zelfstandig en creatief onderzoek te verrichten en op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. De scriptie is het belangrijkste en meest uitdagende onderdeel van de studie. Eerder verworven kennis, inzichten en vaardigheden komen hier opnieuw aan de orde, maar nu in één geïntegreerd project.

Taal

De meeste mastervakken worden in het Engels aanboden, maar voor een klein deel van het kernaanbod wordt ook geprobeerd groepen in te richten die het Nederlands als voertaal hanteren. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Voor studenten Algemene sociologie bestaat de mogelijkheid hun scriptie en opdrachten in het Nederlands te schrijven (mits de docenten Nederlandstalige teksten kunnen beoordelen).

Masterdiploma

Wanneer je alle onderdelen van de master met succes hebt afgerond, ontvang je het masterdiploma Sociologie, met de daarbij behorende titel Master of Science (MSc).

Meer informatie in de UvA Studiegids

Specifiekere informatie over de opbouw van de master Sociologie en de specialisatie Algemene sociologie vind je in de Studiegids via onderstaande link. Bovenstaande vakken zijn vooralsnog onder voorbehoud. Een definitief overzicht van de vakken zal in mei in de Studiegids staan.

Published by  GSSS

Graduate School of Social Sciences

17 June 2015